Hallitus

Jenni Lehtonen
Puheenjohtaja

Mona Nylund
Varapuheenjohtaja

Tiina Vihanto-Hietanen
Sihteeri

Timo Heikkinen
Rahastonhoitaja

Muut hallituksen jäsenet:

Cecilia Cimmino
Pia Hanttu-Kiskonen
Antonio Sciacovelli
Hilkka Tolonen
Helena Vartiainen

Vuosikokous pidettiin 7.2.2022 ja hallitus on aloittanut uuden toimikautensa.

Giovanni Di Paolo: La Creazione del mondo e la Cacciata dal Paradiso