Hallitus

Mona Nylund
Puheenjohtaja

Jenni Lehtonen
Varapuheenjohtaja

Tiina Vihanto-Hietanen
Sihteeri

Timo Heikkinen
Rahastonhoitaja

Muut hallituksen jäsenet:

Cecilia Cimmino
Pia Hanttu-Kiskonen
Antonio Sciacovelli
Hilkka Tolonen
Helena Vartiainen

Vuosikokous pidettiin 1.3.2021 ja hallitus on aloittanut uuden toimikautensa.

Giovanni Di Paolo: La Creazione del mondo e la Cacciata dal Paradiso