Syksyllä jatkuvat italian kielikurssit!

Edistyneen tason kurssi alkaa syyskuussa. Kurssille voi vielä ilmoittautua mukaan.

Edistyneen tason kurssi pidetään torstaisin 7.9. – 9.11. klo 18.00-19.30. Kurssilla on kymmenen tapaamiskertaa (à 90 min). Opettajana on Martina Cinatti. Kurssilla syvennetään kielellistä ilmaisua ja opitaan monimutkaisempia kielen rakenteita. Opetuksessa hyödynnetään monipuolista kirjallista materiaalia, mm. lehtiartikkeleita ja kulttuuriaiheisia tekstejä, joiden kautta opitaan uusia ilmauksia ja suullista kielitaitoa syvennetään mm. keskustelemalla materiaaleista yhdessä. Kurssin taso on B2-C1. Osallistumismaksu on 60€/kurssi.

Lisätietoja: info@danteturku.fi