Liisa Väisäsen luento Federico Fellinistä maanantaina 7.12 klo 18:00

Walter Albertin, World Telegram staff photographer, Public domain, via Wikimedia Commons